1) Steve (left) and Dan (right) jogging                                 2) Dan avoids skip-bop girl...Steve does not

 

                   

3) Steve jumps...the tree does not                                     4) "Ouch" says Steve, as head smacks tree

                                                                                                   and bottom smack concrete.